P A T R I C I A
YEAH
Patricia
Nom: Patricia
Cognoms: López
Grup: B
Curs acadèmic: 4t
Matèria: Informàtica
Professor: Romà Mendoza
Centre: IES Joan Miró
Enllaços
Barreres arquitectòniques
Les nostres webs